Kennisgeving verleende evenementenvergunning voor het houden van 'Huttenbouw Roelofarendsveen' van 13 t/m 16 juli 2024 - parkeerplaats Sportpad in Roelofarendsveen, dit terrein wordt (gedeeltelijk) afgesloten - 584308

Aanvraag voor evenementenvergunning

Verzenddatum: 29 januari 2024   - een gedeeltelijke afsluiting van het parkeerterrein ‘Sportpad’ te Roelofarendsveen van 4 juni (19:00 uur) tot 8 juli (19:00 uur) 2024 waarbij de parkeervakken voor ten behoeve van het evenement steeds worden uitgebreid; - een volledige afsluiting van het parkeerterrein ‘Sportpad’ te Roelofarendsveen van 8 juli (19:00 uur) tot 18 juli (18:00 uur) 2024;   Vanaf 4 juni 2024 mag worden gestart met de opbouw van het terrein waarop het evenement plaatsvindt. De opbouwavonden vinden plaats op dinsdag en donderdag, met uitzondering van de laatste week voorafgaand aan het evenement. De week van 8 t/m 12 juli 2024 zal er elke avond worden opgebouwd. Op alle opbouwavonden mogen er werkzaamheden worden verricht van 19:00 uur tot 22:00 uur, vervolgens mag er uiterlijk tot 22:30 uur worden opgeruimd. Op 18 juli 2024 om uiterlijk 18:00 uur moet het terrein in de oorspronkelijke staat zijn teruggebracht en dienen alle aangebrachte voorwerpen en materialen verwijderd te zijn.     Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na vermelde verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op u kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het beluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Roelofarendsveen. Bekijk alle Bekendmakingen Roelofarendsveen in Roelofarendsveen.

https://roelofarendsveenkrant.nl/bekendmakingen-roelofarendsveen/

Deel dit bericht:

Redactie Roelofarendsveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Roelofarendsveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Roelofarendsveen.

Gerelateerde berichten